Verkeersveiligheidplannen

Tegenwoordig is het plaatsen van verkeersmaatregelen een complexe zaak. Het vraagt kennis en expertise om wegwijs te worden in de keuze voor de juiste verkeersmaatregel die aansluit op de relevante wet- en regelgeving en voorschriften.

Wij kunnen u naast de verhuur van materieel ook een totaalpakket voor de gehele tijdelijke verkeersmaatregelen leveren. Met het totaalpakket bent u er van verzekerd dat alle benodigde stappen en kennis voor het engineren en plaatsen van verkeersmaatregelen goed geregeld is.

Onder het totaalpakket valt:

Ontwerp
NOB verzorgt een ontwerp van het verkeersplan, afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en de verkeerssituatie binnen de normen en huidige regelgeving.

Engineering
Het engineeringsproces begint met een inventarisatie van de bestaande verkeerssituatie. Vervolgt door een onderzoek naar mogelijke omleidingsroutes en te nemen verkeersmaatregelen op en nabij het werkvak, alsmede van de omleidingsroutes.

En de gevolgen daarvan in verband met een toename van het verkeer op andere wegen. Dit wordt afgestemd en overlegd met hulpdiensten (zoals de politie, ambulance en/of brandweer), busondernemingen en plaatselijke bedrijven.

Installatie
Met het juiste materieel en aan de hand van het verkeersplan plaatst en installeert NOB de verkeersmaatregel.

In bedrijfstelling
Na het plaatsen of installeren van de verkeersmaatregel, zorgt NOB er voor dat alles in bedrijf gezet wordt.

Onderhoud
NOB zorgt voor het onderhoud van het gehuurde materieel.

Controlebewaking
Afhankelijk van de situatie en uw wensen, controleert NOB regelmatig of alles volgens de afgesproken normen en eisen verloopt.


Design and hosting by ICT Globe Webdesign